Skip to main content

Tlačová správa poškodených vlastníkov

|   Aktuálne

Tlačová správa poškodených vlastníkov pôdy a lesov na Slovensku 16. 12. 2019 v Bratislave

 Ako poškodení vlastníci pôdy a lesov na Slovensku, sme žiaľ už my, občania Slovenskej republiky, starší pôvodní vlastníci a dedičia stratili všetku trpezlivosť a aj nádej postupmi štátnych orgánov, mesiacmi a rokmi neochoty a diskriminácie pri uplatňovaní si ústavných práv podľa článku 20 Ústavy. Jedná sa o právo dediť, ktoré ústava SR zaručuje a právo vlastnícke, ktoré sa podľa §100 ods.2 Občianskeho zákonníka, ktorý požíva ochranu Ústavy SR, nepremlčuje!

Prosíme médiá takto verejne o pomoc pri kontrole postupov štátnych orgánov pri náprave krívd, ktoré vznikli v konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav nám vlastníkom, ktorí sa desiatky rokov nemôžeme dostať k svojim pozemkom a štátne orgány nám v tom žiaľ nápomocné nie sú. Pozývame Vás s nami do terénu na miesta krívd a aby ste s nami navštívili úrady a sprostredkovali širokej verejnosti naše problémy, nech súdi verejnosť, kde je pravda a kde bezprávie.

Mnohí sme občania staršieho veku, ktorí si pamätáme krivdy z detstva, ktoré mali byť už dávno napravené. Žiaľ štát na nás „zabudol“ aj v pripravovaných pozemkových úpravách napriek tomu, že sa v nich pracuje s naším vlastníctvom a my máme o ne záujem iba v prípade, že budú priamo počas konania pozemkových úprav alebo ešte pred ich spustením zároveň napravené krivdy a chyby, ktoré nám štát doteraz svojím konaním spôsobil. V súčasnosti prijatý zákon o pozemkových úpravách nápravu krívd nerieši! Komu idú sceľovať pozemky na miestach kde pôvodní vlastníci nezostali vlastníkmi a doteraz im pôdu nik nevrátil? Pozemkové úpravy sú skvelá vec, ale iba vtedy, ak sú účastníkmi konania vlastníci, ktorí o majetok neprišli a ich rozhodovacie právomoci v konaní nie sú obmedzené tým, že im niekto dlhuje to, čo im právom patrí. Pozemkové úpravy vychádzajú z písomnej časti katastra! Ak sme prišli o pozemok/ky/časť pozemku v minulosti násilným odobratím, vysťahovaním (zo strany štátu), nezákonným spôsobom alebo zanedbaním povinností zo strany štátu, pozemkové úpravy nám to nevrátia a skrivodlivosti nenapravia! Preto žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby novelu tohto zákona vrátila naspäť do parlamentu!

 Skrivodlivosti, ktoré spôsobil štát musí on sám bezodkladne a urýchlene napraviť na svoje náklady! Po všetkých našich skúsenostiach, sme presvedčení, že štát o nás vie, ale krivdy naprávať nechce – so skrivodlivosťou a nečestným jednaním sa stretávame často. Taký štát, to nie je štát pre občanov, ale pre koho? V tých istých katastrálnych územiach, kde čakajú pôvodní vlastníci desiatky rokov na prinavrátenie majetkov si prostredníctvom štátu prednostne nadobúdajú lukratívne pozemky nečestní ľudia, ktorí tam predkov nikdy nemali! Žiadame, aby štát krivdy pochádzajúce z konaní štátnych úradov - napríklad v reštitúciách, ZRPS, ROEP ale niekde už aj po pozemkových úpravách, urýchlene napravil! Naše nepremlčateľné vlastnícke právo je premlčované zákonmi, ktoré časovo obmedzujú uplatnenie si týchto práv. Častokrát neboli naše námietky prijaté v „premlčacej“ dobe pre nezáujem a porušenie našich práv zo strany štátu! 

Problémy s vlastníctvom úzko súvisia aj s ochranou slovenskej pôdy a lesov pred kupčením a ničením a preto našu pôdu a lesy chceme chrániť nielen zákonmi, ale aj v ústave a preto sme spustili Petíciu za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli  súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku pri konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav, ktorú nájdete na stránke: www.nasapoda.sk Petíciu do dnešného dňa PODPORILI tieto organizácie: Ecotrend – zväz ekologického poľnohospodárstva, Vidiecka platforma, Spolok farmárov Slovenska, reštituenti z vojenského obvodu Javorina, Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem, ASYF – združenie mladých farmárov

V Bratislave dňa 16. 12. 2019 na tlačovej konferencii prítomní: Mgr. Mária Stieranková  - Podhradík, Dana Mačáková – Ľubica, Janka Žáková – Nižná, Miloš Homola – Ecotrend - zväz ekologického poľnohospodárstva, Bohumila Tauchmannová – Vidiecka platforma, písomné a písomné stanovisko Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem. 

Kontakt pre médiá: Mgr. Mária Stieranková, nasadedovizen@gmail.com

 

Komentáre (0)

Žiadne komentáre

Nový komentár