Skip to main content

Petícia

Chceme chrániť slovenskú pôdu a lesy a bez prieťahov si uplatniť a zrealizovať svoje vlastnícke práva

Prečítať    Stiahnuť

Petičný hárok

Petícia za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku pri konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav

Fyzické osoby    Právnické osoby

Podpísať online

My podpísané fyzické a právnické osoby z katastrálnych území po celom Slovensku sa obraciame na Vás kompetentné orgány

Fyzické osoby    Právnické osoby

HĽADÁ SA:

ROZHODNUTIE Pozemkového odboru  Okresného úradu
podľa §3 ods.1 písm.t Zákona 503/2003

(cit. "§ 3 (1) Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku... t) prevodu na štát spoločne užívaných
singulárnych lesov a lesných družstiev, ak členmi družstva boli aj fyzické osoby; na prevzatie tohto majetku sa použijú osobitné predpisy
(poznámka pod čiarou: 8) §37 zákona 330/1991 § 37 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.)"

V PRÍPADE, ŽE TAKÉTO ROZHODNUTIE NÁJDETE,
PROSÍM OZVITE SA NÁM NA NÁŠ FB ALEBO EMAIL

Novoročná výzva POŠKODENÝCH VLASTNÍKOV PÔDY A LESOV

Novoročná výzva POŠKODENÝCH VLASTNÍKOV PÔDY A LESOV NA SLOVENSKU
Vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky  
    My…

Čítať viac

Otázky pre spracovateľov pozemkových úprav a verejných činiteľov

1.     Zistili ste si aká je aktuálna situácia na Slovensku, chaoz a frustrácia ľudí, ktorí sa o svoje dedičstvo zaujímajú?
2.    Koľko sa opravilo…

Čítať viac