Skip to main content

Jednotlivé príbehy/ výpovede sú uverejnené s dovolením autorov, za obsah a formuláciu zodpovedajú autori príbehov, sú to autentické výpovede ukrivdených vlastníkov pôdy alebo lesov na Slovensku

Naučili sme sa mlčať , keď sa deje bezprávie,...

|   Príbehy

Naučili sme sa mlčať , keď sa deje bezprávie, naučili sme sa odvrátiť zrak, ak vidíme, že niečo nie je v poriadku
- máme to v DNA alebo čo sa to stalo s našim národom?

Ešte jedna krivda na národe sa neodstránila a už sú ďalšie. Reštrukturalizácia, privatizácia a reštitúcie. Ak by niečo podobné spravili politici v niektorých krajinách , povešali by ich na kandelábroch. Máme vo svojich génoch a DNA tak zlé vlastnosti ako je rozkrádanie, defraudovanie a klamanie ?

Je smutné hľadieť na Slovenských politikov , ako verejne klamú do očí celému národu , ako si privlastňujú majetok a prostriedky všetkých ľudí v tomto národe. Je zarážajúce, ako si mohli privlastniť pôdu a lesy počas rabovačky vzniknutého zákona o reštitúcii.

Na to aby človek si pozrel znenie zákona o reštitúciach , nemusí byť právnikom, aby nevidel zlý úmysel jeho zosnovateľov. V jednom storočí toľko krivdy voči obyvateľom našej krajiny. Pár zvrátených jedincov , dokáže niečo neskutočné, za čo by mali dostať doživotie.

Slovensko nie je právny štát. Ústava je ako trhací kalendár pre týchto jednotlivcov. Nič nerešpektujú. Niekedy mám pocit, že za peniaze si na Slovensku môžete kúpiť čokoľvek, aj keby ste mali dyslexiu alebo ste priam boli polo analfabet. Preto tak vyzerajú zákony a preto tak vyzerá cela krajina, v ktorej sa pri korytách striedajú pochybní jedinci . Ktorý akože reprezentujú všetkých v tomto národe. Čo je neskutočná hanba, ak rozpráva niekto, kto nevie ani čo rozpráva. Ktorý si pletie pojmy a dojmy.

Rád by som bol , keby na Slovensku začalo platiť právo, aby sme mali duševne zdravých ľudí v štátnej správe, na polícii , na prokuratúrach, na súdoch, ale aj na obecných a mestských úradoch , v parlamente , vo vláde na ministerstvách ale aj v úrade prezidenta , aby sme vedeli, že tam pracujú tí, ktorých si platíme z našich daní. A že sú v poriadku a zdravý. Nateraz to tak nieje. Z našich slúžnych sa stali nepochopiteľne páni. Z capa sme spravili záhradníka.

Na Slovensku je veľa skvelých a nadaných ľudí, vzdelaných ale aj výnimočných , preto vyznieva otázka, ako sme mohli dopustiť, aby sa dostali do funkcii verejných nebezpeční jedinci, schopní všetkého.

a detinské.

Cez to všetko, bude nutne vrátiť sa k nezákonnej reštitúcii, ktorá spôsobila v našom národe rozvrat , neúrekom nešťastí a množstvo tragédii.

Spoliehať sa na poslancov alebo vládu, by bolo naivné. Domáhať sa práva a náprav krívd od tých , ktorí ich spôsobili, by bolo naivné. Zákon o reštitúciach je vo svojej podstate v rozpore z Ústavou SR.

Legislatívne je tento zákon neústavný a teda aj nezákonný.

Všetci okradnutý vlastníci pozemkov, lesov, pasienkov , by sa mali spojiť a podať žalobu na EU súd a žalovať zákonodarcov, teda tých , ktorí zneužili moc , danú im nami občanmi SR. . Osloviť relevantné inštitúcie EU , aby začali prešetrovať nezákonnosť tohoto vykonštruovaného paškvilu, ktorý mal slúžiť len na to, aby okradol všetkých právoplatných reštituentov,

Spoliehať sa na štátny útvar menom prokuratúra,je úplne zbytočne, nakoľko oni sú plne zodpovedný za rabovanie pozemkov občanov. Tak ajo pri privatizácii, kde mali povinnosť chrániť majetok obyvateľov SR. Zákon ktorý bol vytvorený na okradnutie právoplatných reštituentov, ma toľko právnych kiksov a nedostatkov, , že človeka evokuje myšlienka, že niečo také mohol vytvoriť len kriminálnik a zločinec. Nakoniec, história pozná rôzne formy rabovania.

To že si prokuratúra nesplnila svoje povinnosti pri správe majetku štátu a občanov, nie je vôbec zarážajúce ak vezmeme stav Generálnej prokuratúry dnešných dni. Ako to asi vyzerá na okrasných a krajských prokuratúrach pri kontaktoch so závadovými ľuďmi

Stačí sa začítať do rôznych dostupných mediálnych ale aj verejných listin, kde sa dozviete, ako prišli k majetkom za záhadných okolnosti , ľudia z polície, prokuratúry a súdov, starostov, prednostov, primátorov, daňových úradníkov atď a podobne.. Spoločný menovateľ sa nazýva vydržanie majetku, alebo ináč, Kiskiada. Ani jeden zo stavu právnického , si nadal tu námahu aby si prečítal Ústavu SR, kde je jasne napísane, že majetok je nescudziteľný. Žiadny podružný zákon nemôže byť v protiváhe z Ústavou SR. Okrem iného, samotná ústava je preentovaná desiatimi právnikmi , desiatimi právnymi názormi. otázka druhá, písal to debil , alebo máme v právnickom stave ľudí, ktorí maju problém čítať a chápať. No na strane druhej aj zákony SR, sú písane nespôsobilo, jeden druhému odporuje , či priam neguje význam jednej vety s druhou.Jedného zákona s druhým , alebo novelizácii , ktoré sú ukážkou idiotizmu , no hlavne ne kompetentnosti. Preto to aj tak vyzerá v našom štátnom útvare.

Nezákonným odobraním majetku po druhej svetovej vojne , alebo ináč povedané znárodnením, sa po 89 roku mal štát uberať tak, aby napravil krivdy spáchané na obyvateľoch Ćeskoslovenska resp. následníckej krajiny a teda Slovenska, miesto toho vytvoril nový priestor pre podvodníkov, zlodejov a defraudantov. A právna obec mlčí. Prečo asi.? Falošné notárske zápisnice majú spoločných autorov, advokáti a právnici ako celok.Prečo asi !

Ak vezmeme Európske právo , za nepravosť musí niesť zodpovednosť a tiež niesť náklady ten , ktorý ich spôsobil, ináč povedané, štát mal hradiť právne služby ako celok, od notárov , advokátov, či súdnych poplatkov, všetky náklady. Nestalo sa tak, už tu je v podstate rozpor v práve.Miesto toho advokáti využili túto rabovačku pre svoje blaho. Samozrejme, vďaka kolegom v parlamente. Korupcia jak vyšitá.

Spoliehať na tých, ktorí sa podieľali na rozkrádaní majetkov, ktoré mali svojich vlastníkov, by bol zbytočné, preto je nutné vytvoriť hromadnú žalobu pred EU súd, aby sa táto krivda raz a navždy vyriešila a uviedla na pravú mieru.

Je zbytočne sa obracať na políciu či prokuratúru, ak je system zanesený korupciou , čo je potvrdené v denno denných kauzách, nemá to význam . Preto je nutné nájsť inú formu advokácie a ochrany práv z EU, nie zo Slovenska.

Nateraz je vymožiteľnosť práva v stave, ktorý každý normálny človek registruje a vidí , že je zbytočne sa obracať na vnútroštátne organy či advokátov a právnikov. . Ak priamo na Generálnej prokuratúre v najvyšších postoch sú jedinci zapletení do organizovaného zločinu , je potom zbytočne si navrávať, že nižšie je to ináč.

Všetky vydržané majetky musia byť vrátené pravým majiteľom, Európska únia by mala v tejto veci začať prešetrovať, ako je možné, že tí , ktorí si vydržali cudzí majetok nezákonne, dnes poberajú naň ešte aj peniaze z EU. Preto je žaloba nutná , aby sa raz a navždy národ vysporiadal s jedincami, ktorí si myslia, že môžu legálne kradnúť, podvádzať , defraudovať a okrádať celý národ , koho sa im zachce. Aby si nás niekto vážil mimo Slovenska, musíme si začať vážiť sami seba. Vyseparovať pleve od zrna.

Dominik B.

Komentáre (0)

Žiadne komentáre

Nový komentár