Skip to main content

My podpísané fyzické osoby z katastrálnych území po celom Slovensku sa obraciame na Vás, kompetentné orgány a vyzývame na riešenie bez ohľadu na termíny premlčania nášho vlastníckeho práva ústavou chráneného. Porušením Ústavy SR a príslušných zákonov SR nám bolo siahnuté na vlastnícke práva. Sme si vedomí, že svojich práv sa môžeme domáhať aj súdnou cestou, ale nie všetci si môžeme dovoliť finančne náročné a dlhotrvajúce súdne spory, najmä ak sa jedná o starých ľudí alebo ľudí v hmotnej núdzi, ktorí sa stali a častokrát stavajú obeťami podvodov vrátane pozemkových. Pri uplatňovaní si vlastníckych práv chránených ústavou nemôže byť časové obmedzenie na možnosť opravy!

Preto žiadame Vás kompetentné orgány, aby ste zaviedli opatrenia uvedené v bodoch 1. – 6. tejto petície.

Petícia fyzické osoby

Meno