Skip to main content

Členovia petičného výboru

  • Mgr. Mária Stieranková (Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci)
  • Jozef Timko

Kontaktujte nás na nasadedovizen@gmail.com

Členovia občianskej iniciatívy Naša pôda