Skip to main content

VÝZVA Mgr. Zuzane Čaputovej – prezidentke Slovenskej republiky

žiadame,

aby ste prijali na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka iba takého človeka, ktorý s nami komunikoval

aj pred voľbami, pretože mnohí z nás týchto ľudí volili práve preto.

 

Čítať viac

Výzva minister MPRV SR pe poškodených vlastníkov

Žiadame Vás, pán Mgr. Igor Matovič, ktorý ste poverenou osobou zostaviť vládu,

aby ste prijali za ministra pre poľnohospodárstvo alebo rozvoj vidieka iba takého človeka, ktorý s nami komunikoval

aj pred voľbami, pretože mnohí z nás týchto ľudí volili práve preto.

Nebudeme klamať, ak spomenieme, že to bola kvôli vyššie uvedenému aj Vaša strana OĽANO, ktorá voľby vyhrala, kde Váš zástupca pre poľnohospodárstvo s nami komunikoval a hľadal s nami riešenia našich problémov a podobne aj strana…

Čítať viac

VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NESCHVÁLENIE ZÁKONA

z 27. novemba 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 330/1991 Zb. o pozemkových úpraváchusporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“/ „novela“/ „vrátenie novely)

Táto výzva nadväzuje na pôvodnú „Novoročnú výzvu…

Čítať viac

Poškodení vlastníci pôdy a lesov na Slovensku v Rádiu Infovojna.sk dňa 17. 1. 2020

HOSTIA:

  • Mária Stierankova Podhradík za petíciu www.nasapoda.sk
  • Anna Balková poľnohospodárka (Vidiecka platforma, Spolok farmárov Slovenska)
  • Milan Pitonak (zastúpca poškodených reštituentov z bývalého vojenskeho obvodu Javorina)
  • Jana Medvecká Orava


Celu reláciu si môžete vypočuť tu:
https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1712020

Celu reláciu si môžete stiahnuť tu:
https://archiv.infovojna.sk/mp3/AR17012020.mp3

Dakujeme za pozvanie Adrianovi!

 

Čítať viac

Otázky pre spracovateľov pozemkových úprav a verejných činiteľov

1.     Zistili ste si aká je aktuálna situácia na Slovensku, chaoz a frustrácia ľudí, ktorí sa o svoje dedičstvo zaujímajú?
2.    Koľko sa opravilo chýb v katastroch podľa katastrálneho zákona?
3.    Aké sú podklady pre pozemkové úpravy – z čoho vychádzajú pozemkové úpravy?  
4.    Čo bude predmetom pozemkových úprav – v prípade, že sa robia kvôli rozdrobenosti pôdy na Slovensku, budú predmetom pozemkových úprav aj parcely, kde je vlastník napísaný v celosti 1/1? Pôjdu do pozemkových úprav aj…

Čítať viac

Tlačová správa poškodených vlastníkov

Tlačová správa poškodených vlastníkov pôdy a lesov na Slovensku 16. 12. 2019 v Bratislave

 Ako poškodení vlastníci pôdy a lesov na Slovensku, sme žiaľ už my, občania Slovenskej republiky, starší pôvodní vlastníci a dedičia stratili všetku trpezlivosť a aj nádej postupmi štátnych orgánov, mesiacmi a rokmi neochoty a diskriminácie pri uplatňovaní si ústavných práv podľa článku 20 Ústavy. Jedná sa o právo dediť, ktoré ústava SR zaručuje a právo vlastnícke, ktoré sa podľa §100 ods.2 Občianskeho…

Čítať viac

Tlačová konferencia 16.12.2019

My, poškodení vlastníci pôdy a petičný výbor Petície za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku pri konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav

Vás pozývame dňa 16. 12. 2019 o 10.00

do priestorov Slovenského syndikátu novinárov na Župnom náměstí č. 7 v Bratislave

na tlačovú konferenciu

„CHCEME CHRÁNIŤ SLOVENSKÚ PȎDU A LESY a BEZ PRIEŤAHOV SI UPLATNIŤ A ZREALIZOVAŤ SVOJE VLASTNÍCKE PRÁVA

Chceme požiadať štát, aby…

Čítať viac

Stretnutie poškodených vlastníkov s odborníkom s právnou radou

7. 12. 2019 Martin 9:30 - 15:00
(vhodné prísť trochu skôr pre usadenie sa, prestávka na obed, v diskusii záujemcovia môžeme pokračovať aj po skončení)

- stretnutie s odborníkom na právne záležitosti v oblasti vlastníctva pozemkov, urbárov, problémov s vlastníckymi právami, ktoré majú korene v histórii, resp. po zásahu štátnych orgánov Informačné stretnutie pre poškodených vlastníkov

- prednáška a diskusia, s možnosťou odbornej rady a zodpovedania otázok pri individuálnych problémoch v prípade,…

Čítať viac

Je slovenská poda dostatočne chranena pred rozkrádanim?

Je slovenská poda dostatočne chránená pred rozkrádanim? Ako chráni Slovenská republika ustavne prava pôvodných vlastnikov pôdy, dedičov pôvodných vlastnikov, starších pamätníkov pred spekulativnym a nezákonným rozkrádanim ich dedovizne?
Hostia: členovia petičného výboru peticie
„CHCEME CHRÁNIŤ SLOVENSKÚ PȎDU A LESY a BEZ PRIEŤAHOV SI UPLATNIŤ 
A ZREALIZOVAŤ SVOJE VLASTNÍCKE PRÁVA“
- Petícia za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku…

Čítať viac