Skip to main content

Nové pokračovanie historie urbariátov do súčasnosti

Urbárske spoločenstvá, ako súčasť slovenského vidieka.

V predchádzajúcej časti som heslovite uviedla niektoré obdobia, ktoré sú potrebné uviesť v spojitosti s evidenciou pozemkov, alebo inou historickou udalosťou na slovenskom vidieku do roku 1989. V tejto časti sa podrobne zameriame na niektoré podstatné obdobia, v ktorých prišlo k zmene užívacích, alebo vlastníckych práv.

Preto je potrebné podrobne odlíšiť Pozemkové spoločenstvá a ich význam v čase pred rokom 1948.

Pozemkové spoločenstvá,…

Čítať viac

Historické obdobia evidencie pozemkov, vlastníckych a správnych vzťahov pozemkových spoločenstiev na Slovenskom vidieku

Aby sme mohli pátrať po svojej histórii a histórii prípadných krívd na vlastníkoch pozemkov/dedičoch, je potrebné uviesť určité obdobia, kedy dochádzalo k rôznym zmenám v oblasti vlastníckych práv na Slovensku. 

Až potom budeme vedieť poukázať správne na rôzne udalosti, vedieť aké listiny máme mať/hľadať a v prípade, že boli porušené naše vlastnícke práva aj správne určiť kedy a na základe čoho alebo v rozpore s čím boli porušené.

Úrady nás to neučia a častokrát zneužívajú našu právnu a…

Čítať viac

Úvod do Urbariátov: "Urbárske spoločenstvá ako súčasť slovenského vidieka"

Hoci sú urbárske spoločenstvá príznačnými útvarmi pre Slovensko a ide o historicky známu racionálnu formu hospodárenia  na poľnohospodárskej a lesnej pôde, v období od roku 1989 až do súčasnej dobe sa  propagácii tejto forme hospodárenia dáva len veľmi malý priestor. 

 

Mnohí z vás si iste kladú otázku - "čo to vlastne ten urbár alebo urbárske spoločenstvo  je?"

História urbárov  dnešnému modernému človeku veľa nehovorí a preto sa na základe historických dokumentov a udalostí  pokúsim…

Čítať viac